ρουβινιόχρους

-ουν, Ν
αυτός που έχει το χρώμα τού ρουμπινιού.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ρουβίνιο(ν) «ρουμπίνι» + -χρους (< χρώς, χροός «χρώμα»), πρβλ. ροδό-χρους].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.